Drones en regelgeving

Drones worden steeds populairder bij de particuliereĀ gebruiker. De kans is aanwezig dat u een drone heeft gekregen of heeft weggegeven. Maar mag je zomaar gaan vliegen?

De wet maakt een onderscheid tussen recreatief en commercieel gebruik. Wanneer iemand een drone commercieel wil inzetten, dan geldt er een (verstrekkende) vergunningplicht. Dit is niet zo wanneer de drone alleen recreatief wordt gebruikt.

In het laatste geval geldt de regeling modelvliegen. De regeling modelvliegen geeft een opsomming van regels, namelijk:

  • De bestuurder van een drone verleent voorrang aan vliegtuigen, helicopters, zweeftoestellen, vrije ballonnen en luchtschepen.
  • Wanneer twee luchtvaartuigen elkaar kruisen op of omstreeks hetzelfde (hoogte) niveau verleent het luchtvaartuig dat het andere aan zijn rechterzijde heeft voorrang.
  • Tijdens de vlucht houdt de bestuurder goed zicht op de drone en hij vliegt alleen onder omstandigheden en op locaties waarbij er goed zicht op de drone kan worden gehouden.
  • De bestuurder mag alleen tijdens de daglichtperiode vliegen.
  • Een drone mag maximaal 120 meter boven de grond of het water vliegen. Een uitzondering hierop is wanneer de drone zich binnen een afstand van drie kilometer van een ongecontroleerde luchthaven of een terrein dat tijdelijk geschikt is om daarvoor gebruikt te worden, bevindt.
  • De vlucht mag niet worden uitgevoerd boven een gebied met aaneengesloten bebouwing of kunstwerken, industrie- en havengebied. Hieronder valt ook een mensenmenigten of boven spoorlijnen of voor mottorrijtuigen toegankelijke openbare wegen.

Verder zal de bestuurder ook rekening moeten houden met de no-fly zones. Dit zijn alleen de regels op het gebied van het gebruik van drones. Wanneer de drone beschikt over een camera, dan kan het zijn dat de bestuurder ook rekening moet houden met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Een drone is een mooi voorbeeld van wat er technisch allemaal mogelijk is. Nu maar hopen dat iedereen er verstandig mee omgaat.